VACATURE secretaris Ouderen Societeit Maaspoort

Ouderen Societeit Maaspoort,opgericht 1984,is een laagdrempelige ouderen vereniging.

die zich ten doel stelt het bevorderen van onderling sociaal contact en het algemeen

welzijn van senioren,woonachtig in de wijk Maaspoort e.o.

De secretaris van de vereniging is onderdeel van het bestuur en vormt samen met de voorzitter

en de penningmeester het dagelijks bestuur.

Momenteel zitten in het bestuur:

Tonny van Eenbergen(voorzitter)

Cees Edelkoort (secretaris)

Henny Farla    (penningmeester)

Riet Vloeimans (activiteiten)

Arij van Sintmaartensdijk (activiteiten)

Cees heeft anngegeven per november te willen stoppen met het vervullen van de post van

secretaris.

Dus zijn we op zoek naar een nieuw persoon die deze functie op zich wil nemen.

WAT HOUDT DE FUNCTIE IN?

De secretaris zorgt ervoor dat het secretariaat efficient verloopt.

Als secretaris ben je onderdeel van het bestuur.

Je notuleert de bestuursvergaderingen.die ongeveer 1 keer per twee maanden plaats vinden

Verder is het verzorgen van inkomende en uitgaande correspondentie(voornamelijk per mail)

onderdeel van het takenpakket.

Daarna is deze persoon eindverantwoordelijk voor de ledenadministratie.

WAT HEB JIJ ERVOOR NODIG?

De post van secretaris vereist een persoon,die accuraat kan werken,communicatief vaardig is en

de Nederlandse taal beheerst en in bezit is van een computer of laptop.

HOEVEEL TIJD KOST ME DAT?

Gemiddeld kost deze fuctie 2 uur per week,waarin alle vergaderingen en dergelijke zijn meegenomen.

GEINTERESEERD?

Heb je interesse?

Stuur een mail naar t.eenbergen@home.nl of neem contact op met

Tonny van Eenbergen 06-29130094