NIEUWE SECRETARIS voor OSM

op de ledenvergadering van15 november 2022
zijn de aanwezigen akkoord gegaan met de benoeming
van de nieuwe secretaris

 

mw.Jacqueline Geerdink-Asselbergs
als opvolger voor
Cees Edelkoort.die te kennen heeft gegeven deze functie-wegens
zijn leeftijd-te beeindigen.