Doelstelling van de vereniging

“De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen en onderhouden van het onderling sociaal contact en het algemeen welzijn van ouderen, woonachtig in het gebied ‘s-Hertogenbosch Noord en de wijk Maaspoort, tesamen vormende het gebied vallende onder de zorg van de “Projectraad Noord/Maaspoort van de Stichting Gecoördineerd Bejaardenwerk, ‘s-Hertogenbosch”.

De vereniging tracht deze doelstelling te bereiken:

  • door gelegenheid te geven elkaar tenminste wekelijks op een of meer vastgestelde dagen te ontmoeten en daarbij mogelijkheden te scheppen zich bezig te houden met gezelligheidsspelen, handwerken, denksporten en recreatieve activiteiten.
  • door het organiseren van cursussen en educatieve evenementen, excursies en andere hiermee samenhangende activiteiten, voor zover nodig in overleg en/of samenwerking met het gecoördineerd ouderenwerk in ’s-Hertogenbosch.
  • door het brengen van huisbezoek aan zieke- en aan nieuwe in het gebied ’s-Hertogenbosch Noord en de wijk Maaspoort gevestigde ouderen, alsmede hulp te bieden bij inschakeling van eerstelijns hulpverlening voor ouderen die hieraan behoefte hebben.
  • door alle andere activiteiten te ontplooien die passen in het kader van het in artikel 2 genoemde doel.

1489