ARCHIEF van O.S.M. naar Bossche Stadsarchief

Het stadsarchief van de gemeente ‘s-Hertogenbosch is sinds 6 jan.2022

0,6 meter aan archiefdozen rijker,

De voorzitter, in begeleiding van de secretaris en Michiel van Heumen

heeft de bescheiden overgedragen aan een medewerkster van het

archief.

Het stadsarchief beheert tal van archieven van Bossche personen,bedrijven en

maatschappelijke organisaties,waarvan wij nu ook deel van uit maken.

Zij kunnen hun archief aanbieden voor bewaring en schenking, op voorwaarde

dat het een meerwaarde biedt voor de algemene lokale geschiedenis.

Volgens de Gemeente  zijn wij een meerwaarde..

Hier zijn we erg trots op.

De archiefdozen geven een inkijk in de geschiedenis van onze vereniging.

Reactie van de voorzitter

Het stadsarchief vormt het geheugen van de stad.

Wij zijn bijzonder blij daar deel van uit te maken.

O.S.M. is nu een onderdeel van de Bossche geschiedenis.

Bijzonder dank aan Michiel van Heumen voor het vele werk,dat

hij verricht heeft.

Gaat er maar aanstaan 38 jaar aan gegevens overzichtelijk

te categoriseren.