Activiteiten

Wekelijkse activiteiten

HOBBYCLUB
(voor leden en niet-leden)
Iedere MAANDAGMIDDAG van 14.00 tot 17.00 uur kaarten maken, knutselen, breien etc.
Interesse: loop gewoon eens binnen!

BILJARTEN
(voor leden)
Iedere 1e en 3e maandagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur vrij biljarten.

Iedere dinsdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur vrij biljarten (met uitzondering van de 1e en 3e dinsdag).

Iedere donderdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur competitie.

SOOSMIDDAG
(voor leden)
Iedere dinsdagmiddag en iedere donderdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur kaarten / spelletjes / biljartclub.

BINGOMIDDAG
(voor leden)
Iedere 1e en 3e dinsdag van de maand van 14.00 – 15.30 uur met leuke prijzen, aansluitend kaarten, spelletjes etc.

RIKKEN/JOKEREN

(voor leden)

iedere maandagmiddag van 14.00 uur tot 17.00 uur

SCHAKEN

( voor leden)

iedere maandagmorgen van  10.00 uur tot …..

NIEUW    SJOELEN

(voor leden)

vanaf september iedere vrijdagmiddag vanaf 13.00 uur

Jaarlijkse Activiteiten

BUSDAGTOCHT
In het voorjaar.

SAAMHORIGHEIDSDINER
In “Restaurant DE LACHENDE VIS”, in het najaar.

SINTERKLAASBINGO

KERSTLUNCH
in Sociaal Cultureel Centrum DE SCHANS met aansluitend “Kerstbingo”.

… en soms nog wel eens iets extra’s !

INTERESSE: LOOP EENS BINNEN of NEEM CONTACT MET ONS OP